AI services & ChatGPT

Artificiell intelligens, som ibland kallas maskinintelligens eller maskininlärning, är intelligens som uppvisas av maskiner, i kontrast till den naturliga intelligens som visas upp av människor och andra djur.

Den digitala världen förändras varje dag. Något som hjälper till med denna förändring är artificiell intelligens. Artificiell intelligens, ibland kallade maskinintelligens eller maskininlärning är intelligens som uppvisas av maskiner, i kontrast till den naturliga intelligensen som visas upp av människor och andra djur. Detta innebär att datorsystem kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom visuell iakttagelse, röstigenkänning, beslutsfattande och översättning mellan språk.

Numera är artificiell intelligens en normal del av livet. Exempel såsom Siri från Apple eller Alexa från Amazon, där de är integrerade i det dagliga livet för många människor. Men artificiell intelligens är också en teknik som kan integreras i ditt företag. Tillsammans med vetenskapsmän, dataforskare, programvaruingenjörer och analytiska översättare hjälper vi företag att anamma AI-teknik för att få en djup förståelse för sina kunders beteende. Ditt företag har en stor mängd data och med artificiell intelligens kan vi hjälpa dig att sätta denna data i användning.

Vi har utvecklat fem olika lösningar med artificiell intelligens som kan hjälpa dig med följande problem:

  • Förväntan om rätt efterfrågan
  • Bestämma det optimala priset på dina produkter
  • Att förutsäga vilka produkter i ditt sortiment som kommer att sälja
  • Att ta reda på varför produkter returneras
  • Att förutsäga hur dina kunder förblir lojala med dig

 

Med dessa fem lösningar kan vi förbättra resan för dina kunder, öka intäkter och vinstmarginaler. Detta kommer att optimera din organisations prestanda, intäkter och svar till marknaden tack vare det effektiva införandet av datavetenskap och artificiell intelligens-teknik. Vi tror inte på black-box-teknik, men på begripliga och beprövade AI-lösningar med starka inlärningsloopar. Dessa fem lösningar är redo att snabbstarta din AI-inlärning, men vi kan stödja dig med alla datautmaningar som är lösbara med AI-teknik.

Är din organisation redo för AI?

Ta reda på om din organisation är redo för artificiell intelligens med hjälp av bedömningen av AI-beredskap. Du kommer att få inblick i de flaskhalsar som du behöver överleva för att börja med AI.

Teknik

Stolta samarbetspartners till

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar