Business intelligence

Business intelligence (BI) omfattar strategier och verktyg som används för att samla in, visualisera och analysera företagsrelaterade data. BI-teknik ger både historiska, aktuella och prognostiserade insikter om verksamheten.

Business intelligence handlar om att samla in, strukturera och analysera data och omvandla den till datadrivna insikter som ligger som grund för företagets strategiska beslut. Business intelligence (BI) ger en backspegel-vy över företaget. För att istället blicka framåt använder sig företag av artificiell intelligens (AI) som ger framtidsinriktade insikter och aktiviteter (vanligtvis förknippat med en sannolikhet), varför det är troligt att hända och vad som behöver göras för att nå det mest optimala scenariot.

Båda synsätten, AI och BI, är mycket användbara för en organisation. Med BI kan ni lära er av det förflutna och med AI kan ni förutse framtiden.

Berätta för oss om ert digitala projekt

Vi hjälper er ska en optimal närvaro online!

Teknik

Stolta samarbetspartners till

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar