Heidelberg

Ett PIM-system och SAP-integration för Heidelberg

Plattformar

  • Magento
  • Pimcore
  • Magento SAP Connector

 

Youwes roll

Utveckling, systemintegration, anslutning av ERP-systemet till Magento-webbutiken

Lösning

Product Information Management System, Magento SAP Connector

Fyra olika länder, 3 SAP ERP-system och ett stort antal (duplicerade) produktsortiment för varje filial: Youwe hjälpte Heidelberg att integrera en Magento-webbplattform med deras SAP och implementerade PimCore. 

Heidelberg tillhandahåller hela utbudet av utskriftstjänster och programlösningar. Kunderna vänder sig till Heidelberg för lösningar inom området för utrustning, underhåll och applikationer för arbetsflöden och via Heidelberg kan de beställa produkter av hög kvalitet från tillverkare såsom Kodak, 3M, HP, Adobe, Agfa och Canon.

För att expandera sin marknadsräckvidd och försäljning över hela världen har Heidelberg byggt en europeisk plattform som kopplar samman Tetterode/Plantin för Belgien och Nederländerna, Mackinggraf för Italien och Hartman för Spanien. Hur kan skillnader i produktsortiment, prisstrukturer, lagerinformation och infrastrukturer för försörjningskedjan i tre olika system kombineras i en enda plattform?

Via Magentos SAP connector kunde Youwe förverkliga den bästa e-handelslösningen trots komplexiteten som uppkommer från de olika SAP-systemen. Heidelbergs e-handelslösning kombinerar tre SAP-system och dess produktsortiment på en Magento-plattform, och använder en PIMcore-lösning för att berika data som hämtas från de olika SAP-systemen. Dessutom motiverade information från 3 SAP ERP-system och en imponerande mängd produkter i deras sortiment Heidelberg att förbättra sin Product Information Management. En enda plattform där alla sortiment och produkter kunde kombineras behövdes, en plats där alla produktdata kunde berikas och skickas till Magento med ett artikelnummer över alla plattformar.

3

SAP ERP-system integrerade

4

Olika länder integrerade

€50mn

Förväntad omsättning under 2018/19

Tack vare Pimcore och integrationen Magento-SAP kan organiserad marknadsförings- och försäljningspolicy verkställas från en central plattform.

Vår lösning

Magento SAP Connector & PIM 

Fyra olika länder, 3 SAP ERP-system och ett stort antal (duplicerade) produktsortiment för varje filial: Pimcore tillhandahåller faktiskt en lösning för att ge struktur till dessa (produkt)informationsflöden på ett logiskt sätt. Pimcore erbjuder en central källa för produktinformation. Alla artiklar har så kallade "Heidelberg-nummer", en Pimcore-numrering som lades till för att förena numreringssystemet över alla filialer. Detta säkerställer mindre systemförorening och gör det enklare att identifiera produkterna. På så sätt får produktcheferna mer kontroll när de hanterar sortimentet, lager och inventering. Dessutom blir marknadsföringsåtgärder enklare och kan förbättras med tillgångar såsom video, bilder och produktspecifikationer.

Resultaten

Centraliserat tillvägagångssätt

Youwe gjorde hantering och berikande av produktsortimentet möjligt från en central punkt. Detta säkerställde att e-handelsplattformen var enkel att underhålla och produktinformation och lager kunde synkroniseras över hela organisationen. Alla filialer kan uppdatera, ändra eller radera produktinformation från en central plats, liksom hantera sortimentet i webbutiken tack vare Magento-integrationen. Genom att lägga till ett unikt SKU-nummer i Pimcore markeras alla produkter med de plats- och språkspecifika egenskaperna, utan att ladda upp några dubbletter i Magentos webbutik. Detta förenklar i sin tur internationell kommunikation om produkter.

Heidelberg har ökat sin effektivitet, men har också skapat en helt integrerad plattform som möjliggör en skalbar affärsmodell, som enkelt kan införas i flera länder. 

ERP-system

Youwe anser att logiken tillgänglig i ett ERP-system såsom SAP inte ska ersättas, utan användas effektivt. Magentos SAP connector gör det möjligt för Magento att arbeta  med den information det hämtar från SAP,  inklusive prisstrukturer, specifika kundleveransdatum eller lagerinformation. All denna information hämtas från SAP-databasen genom att använda realtidsgränssnittet i SAP connector. Heidelberg kan nu underhålla hela produktflödet från ERP-systemet till e-handelssystemet. Genom att lägga till ett PIM-system inuti flödet kan mer information läggas till produkterna och distribueras till olika kanaler och försäljningsställen. Pimcore gör det möjligt att lägga till extra bildmaterial, videor, specifikationsblad och säkerhetsblad på produktnivå.

Plattformar

  • Magento
  • Pimcore
  • Magento SAP Connector

 

Youwes roll

Utveckling, systemintegration, anslutning av ERP-systemet till Magento-webbutiken

Lösning

Product Information Management System, Magento SAP Connector

Intresserad av ett system för att hantera och distribuera alla dina tillgängliga data?

En central källa för produktinformation med Pimcore och en Magento SAP Connector för den bästa e-handelslösningen! Mer kontroll när sortimentet, lagret och inventeringen hanteras med ett centraliserat tillvägagångssätt! Låter bra, eller hur? 
Youwes experter är redo att anta utmaningen! 

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar