Saudi Aramco

En marknadsföringsportal för ett globalt varumärke

Plattformar

  • Portal

Youwes roll

Konsultation, utveckling, design

Lösning

Youwe designade och implementerade en förstklassig marknadsföringsportal som gjorde det möjligt för Saudi Aramco att dela sitt digitala innehåll och varumärkesriktlinjer med anställda och tredjepartsintressenter över hela världen.

Saudi Aramco är världens största oljebolag sett till produktion och reserver, med en kapacitet på 10 miljoner fat per dag och en bevisad reserv på 260 miljarder fat.

Trots sin storlek och internationella närvaro hade företaget inget bra sätt för att kommunicera sina varumärkesriktlinjer till sina många intressenter. Det var dags för Youwe att kliva in.

Saudi Aramco har en fjärdedel av världens oljereserver och är en ledande producent av energi och kemikalier som driver den internationella handeln och förbättrar det dagliga livet på global nivå. Företaget hade inget bra sätt för att kommunicera sin varumärkesidentitet – molnbaserade lösningar var heller inget alternativ. För att säkerställa att varumärkesarbetet fick de rätta förutsättningarna behövdes en varumärkesplattform. Företaget kontaktade Youwe för att få hjälp.

Saudi Aramco fann det nödvändigt att etablera en varumärkes- och marknadsföringsportal som skulle vara tillgänglig för en bred målgrupp av intressenter, inklusive både interna och externa parter. Vår första åtgärd var att påbörja processen med att utforma en skräddarsydd plattform. Denna plattform utformades noggrant med hänsyn till Saudi Aramcos specifika krav och begränsningar samtidigt som den säkerställde att de önskade resultaten kunde uppnås.behövde en varumärkes- och marknadsföringsportal som var tillgänglig för samtliga intressenter – såväl interna som externa. Vi började med att lägga grunden för en skräddarsydd plattform som både tog hänsyn till Saudi Aramcos avgränsningar och som utföra samtidigt levererade de nödvändiga resultaten.

Youwe designade och implementerade en förstklassig marknadsföringsportal.

Vår lösning

Stilguider, varumärkesprofilering, ikonografi och typografi – allt tillgängliggjordes på ett ställe, vilket gav en effektiv och intuitiv upplevelse.

Med en så omfattande och verkligt global målgrupp, inklusive anställda, partners, leverantörer och handlare, behövde Saudi Aramcos portal utgöra grunden för all varumärkeskommunikation.

Arbetet fortsatte med en revision där vi identifierade och utvärderade samtliga element som tillsammans skapar företagets varumärkeserbjudande. Därefter kunde vi bygga ett intuitivt ramverk och ett tydligt menysystem. Detta bestod av grupperingar för användning av logotypen, färgpalett, ikonografi, typografi, bildspråk, ytterligare grafiska element och mycket mer.

Långt mer än bara en lösning på ett enskilt problem.

Saudi Aramcos portal för marknadsföring och varumärke är mycket mer än en statisk informationsbank. Det är ett mycket personaliserat verktyg som företaget använder i sin kontakt med kunder, anställda, partners och andra målgrupper och för att upprätthålla företagets image och skapa ett sammanhängande varumärke.

När leverantörer och anställda använder portalen får de en tydlig vägledning om hur de ska använda varumärket och stilguiderna i alla tänkbara situationer. Portalen erbjuder intuitiv navigering och en kundresa som är behovsanpassat utifrån en mängd olika användare.

Resultaten

Lansering av varumärkesplattformen

För Saudi Aramco har lanseringen av varumärkesportalen avlastat och effektiviserat arbetet för marknadsföringsteamet. Istället för att hantera varje kund för sig och upprepa samma arbetsmoment om och om igen, kan teamet nu styra människor mot en central plats där all nödvändig information finns tillgänglig. Med portalen har Saudi Aramco återtagit kontrollen över sitt varumärke och kan nu säkerställa ett enhetligt uttryck och samtidigt etablera en utmärkt interaktionskanal för samtliga målgrupper.

En levande verktygslåda för varumärket.

Företaget fortsätter att regelbundet optimera varumärkeselementen för att säkerställa att identiteten fullt ut representerar Saudi Aramco, dess produkter och människor på det mest effektiva sättet. Detta ger användarna möjlighet att kommunicera varumärket effektivt, samtidigt som alla får insyn i de strategiska grunderna och introduceras för de element de behöver använda för att visualisera varumärkets personlighet.

Tack vare Youwe, uppnår nu Saudi Aramco en stringent profilering av varumärket för hela den globala verksamheten. Det sammanför användarna och säkerställer ett enhetligt varumärkesuttryck oavsett när, hur eller var ett budskap dyker upp.

Vill du lära dig mer om portaler?

Ladda ner vårt whitepaper: "Portalens kraft" för att läsa mer om fördelarna med portaler och vad det kan göra för ert företag.

Plattformar

  • Portal

Youwes roll

Konsultation, utveckling, design

Lösning

Youwe designade och implementerade en förstklassig marknadsföringsportal som gjorde det möjligt för Saudi Aramco att dela sitt digitala innehåll och varumärkesriktlinjer med anställda och tredjepartsintressenter över hela världen.

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar