Verksamhetsunderrättelser

Verksamhetsunderrättelser (BI) omfattar strategier och teknik som används av företag för dataanalys av företagsinformation. BI-teknik ger historiska, nuvarande och prognostiserade utsikter över verksamheten.

Så verksamhetsunderrättelser (BI) handlar om beskrivande analys (eller titta på vad som hände), vrida och vända på dimensionsmodeller med enorm spridning till alla verksamhetsanvändare. Massor av människor tycker att verksamhetsunderrättelser är samma som artificiell intelligens, men detta är inte fallet. BI är en värld av beskrivande analys. Detta är analyser som ger en backspegel-vy om företaget och om vad som har hänt eller vad som sker just nu. Artificiell intelligens (AI) är framtidsinriktad: ger framtidsinriktade insikter och aktiviteter om företaget. AI förutsäger vad som troligen kommer att hända (vanligtvis förknippat med en sannolikhet), varför det är troligt att hända och vad du bäst kan göra för att uppnå det optimala scenariot 

Båda synsätten, AI och BI, är mycket användbara för en organisation. Med BI du kan lära dig av det förflutna och med AI kan du förutse i framtiden.

Berätta för oss om ditt digitala projekt

Vi hjälper dig att hitta den bästa vägen till en online-närvaro på alla relevanta kanaler om internationell tillväxt.

Teknik

Stolta samarbetspartners till