Automatisering av marknadsföring

Vi ökar marknadsföringsprestanda genom att inrikta och anpassa försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. med användning av marknadsföringsautomatiseringsteknik.

Fångar alla aktiviteter och referenspunkter i din organisation och förvandlar dem till effektiva kund- och säljaktiviteter. Aktivering av potentiella kunder och kunder baserat på en djup förståelse av deras beteende, intresse och behov. Vi följer alla marknadsförings- och försäljningsinitiativ och kopplar dem till drivfaktorerna. Genom att göra detta kan vi verkligen förstå effektiviteten och vi kan fokusera på aktiviteter som verkligen kommer att bidra till att hjälpa dig förstå dina kunder.

Tack vare vår djupgående förståelse för teknik och handel kan vi integrera ditt nuvarande eller framtida applikationslandskap med till större möjligheter, värma upp kalla försäljningsuppslag och aktivera din säljkår i deras betrodda CRM-miljö. (såsom Salesforce eller Microsoft Dynamics 365)

Vi förstärker dina marknadsförings- och säljteam genom att införa den bästa tekniken för marknadsföringsautomatisering och försäkra att teamen är utbildade och har stöd för att uppnå de angivna målen.

Kundresa

Med hjälp av marknadsföringsautomatisering kan du generera fler försäljningsuppslag från dina online-plattformar. Vi stärker din organisation med teknik för marknadsföringsautomatisering för att förbättra bilden av din marknadsförings/försäljningstratt. Genom att visualisera hela kundresan och verkligen förstå dina kunders uppträdande, aktiverar vi dina marknadsförings- och säljteam och optimerar deras aktiviteter för att bli mer slagkraftiga. Försäkrar att försäljningen aktiveras för redan varma försäljningsuppslag och underlättar säljprocessen och minskar ledtiderna. Å andra sidan, garanteras att budskapen till marknaden passar din publiks behov för varje steg i köparens resa.
 

Med marknadsföringsautomatisering är det även möjligt att följa dina marknadsföringsprestationer från början till slut. Du kommer omedelbart att veta vilka som är följare, potentiell kund, försäljningsuppslag eller kund.

Du kan poängsätta dina försäljningsupplags beteende för att positionera dem bättre i försäljningen eller se hur inflytelserika dina potentiella kunder från sociala medier är. Marknadsföringsautomatisering gör det möjligt för dig att använda segmentering och anpassning. Med detta kan du göra ett register över hela din kommunikationsström för ett försäljningsuppslag på ett enda ställe och med denna översikt kan du lätt förstår vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Innehållsmarknadsföring

Marknadsföringsautomatisering gör det också möjligt att optimera din innehållsmarknadsföring. Attrahera dina potentiella kunder eller få merförsäljning av dina tjänster på grund av en välorganiserad innehållsmarknadsföringsstrategi. Att skapa innehåll med hjälp av marknadsföringsautomatisering kommer att dra till sig rätt publik till din plattform och forma dem till redo-att-köpa-möjligheter.
Vi hjälper dig att definiera innehållet i varje steg av säljtratten och kan stödja dig med att skapa innehåll i rätt ton-läge. Vår konverteringsspecialist kommer att hjälpa till med placeringen av uppmaning-till-handling.

Youwe an hjälpa dig med alla aspekter av marknadsföringsautomatisering vilket leder till fler försäljningsuppslag och kunder.

Berätta för oss om ditt digitala projekt

Vi hjälper dig att hitta den bästa vägen till en online-närvaro på alla relevanta kanaler om internationell tillväxt.

Teknik

Stolta samarbetspartners till