Fairphone

Smidigt byte av Fairphones e-handelslösning

Plattformar

Youwes roll

Utveckling, migrering, support, UX/CRO

Lösning

Youwe tog över supporten för den befintliga Magento 2-plattformen, och hjälpte till med migrering till Odoo Commerce. Den främsta anledningen till att migrera till Odoo Commerce var den sömlösa integrationen med Fairphones befintliga Odoo ERP-system. Efter MVP fortsatte samarbetet mellan Youwe och Fairphone, där man genom Youwe’s expertis inom UX/CRO kontinuerligt förbättrade användarupplevelsen.

Under övergången till Odoo stötte Fairphone på utmaningar i frontend-kapacitet hos deras nya partner. Med insikt i vikten av att hålla migrationsplanen intakt agerade vårt team snabbt och använde erfarenhet och expertis för att säkerställa en smidig övergång för Faiphone, inom angiven tidsram. 

Ända fram till nyligen drevs Fairphone webbutik på Magento 2. Beslutet att gå över till Odoo resulterade i att Youwes utvecklingsteam tog en mer övergripande roll för att säkerställa en smidig migrering. Samtidigt erbjöd vi design- och utvecklingsstöd för att på ett bra sätt forma estetiken på den nya plattformen från den tidigare. 

Efter att Youwe med framgång hjälpt till med plattformsbytet fick vi förfrågan att fylla de kapacitetsluckor som fanns hos Fairphone, för att säkerställa leverans av projektet enligt tidsplan. Vårt stöd sträckte sig även till A/B-testning för att med relevant data och analys kunna optimera Fairphones användarupplevelse, med fokus på konverteringsoptimering (CRO). 

Fairphone eftersökte expertise inom design och UX för att förbättra vitala delar i ehandelsflödet såsom kassan, produktkonfiguratorn och kontosidor. 

För att säkerställa fortsatt framgång för Fairphone bistod Youwe även med ny produktkampanj för ökat engagemang hos kund. Genom kartläggning av användarresan, genom Fairphones olika enheter, där vi har kunnat stärka varumärket ytterligare med nya interaktiva funktioner, har vi stöttat Fairphone i att förbättra sin digitala affär.

Youwe’s supportteam initierades snabbt för att säkerställa en smidigt plattformsbyte. 

Vår lösning

Snabbt agerande av Youwe 

Fairphone stötte på oväntade förseningar i sin lansering av Odoo-plattformen, vilket resulterade i en tvåmånaders försening. Youwe kunde snabbt samla ett responsivt team som snabbt kunde stödja Fairphone med deras nya lanseringsdatum. Trots den omplanerade lanseringen förblev Youwes team flexibelt och stöttade effektivt Fairphone genom hela migreringsprocessen, samtidigt som de erbjöd utvecklingsstöd för att hjälpa Fairphone att migrera sitt nya varumärke till Odoo-komponenterna.  

Kundcentrerad upplevelse 

Under migreringen från Magento till Odoo ökades behovet av designstöd, då fokus var ökad kundupplevelse. För att hantera detta erbjöd Youwe designtekniskt stöd med fokus på att överföra befintliga designelement från Magento till att vara kompatibla med Odoo-plattformen. 

Fairphones behov av designtekniskt stöd omfattade flera centrala aspekter. För det första fanns behovet av att förbättra flödet för kassan och produktkonfiguratorn, för att säkerställa en smidig och intuitiv användarupplevelse genom användarundersökningar och iterationer av wireframes. Dessutom utformades ett nytt flöde för inloggning/kontoskapande för att passa olika webbplatsflöden. Stödet omfattade även en ny produktkampanj med syfte att stärka användarinteraktionen och maximera synligheten.  

Användarresan för Fairphones enheter, innefattande hela livscykeln, kartlades noggrant. Kontaktpunkter och vitala funktioner för användaren identifierades som ledde till en uppdaterad design på relevanta sidor.  

Slutligen inkluderade arbetet att förstärka kommunikationen av Fairphones varumärke genom att införa nya interaktiva webbsidor med målsättning att lyfta storytelling genom hela kundresan. 

Resultaten

Engagerat designstöd 

Youwe anlitades av Fairphone för att tillhandahålla designtekniskt stöd under en föräldraledighet, initialt 40 timmar per vecka under fyra månader. Från att ha varit tänkt som en ren ersättning utvecklades samarbetet till 40% ersättande och 60% avancerat stöd. Det avancerade stödet fokuserade på att förbättra användarupplevelsen och erbjuda hjälp med A/B-testning, vilket utgjorde ett pågående projekt. 

Vad vi redan har uppnått med detta projekt: 

  • Snabbt övertagande av arbete (mitt i julerush) 

  • Smidig migrering till Odoo, genomförd några månader före sommaruppehållet 

  • Effektivt överbryggat klyftorna i deras in-house UX/CRO-team 

Plattformar

Youwes roll

Utveckling, migrering, support, UX/CRO

Lösning

Youwe tog över supporten för den befintliga Magento 2-plattformen, och hjälpte till med migrering till Odoo Commerce. Den främsta anledningen till att migrera till Odoo Commerce var den sömlösa integrationen med Fairphones befintliga Odoo ERP-system. Efter MVP fortsatte samarbetet mellan Youwe och Fairphone, där man genom Youwe’s expertis inom UX/CRO kontinuerligt förbättrade användarupplevelsen.

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar