Gazelle

Överbryggar gapet mellan B2B och B2C

Plattformar

  • Magento B2B
  • Magento B2C
  • Magento SAP Connector
  • Youwe ConnectIT

Youwes roll

Strategi, implementering, stöd, webbhotell, utveckling, bemanning

Lösning

Youwe byggde en B2B-portal och en B2C-plattform. För att hjälpa till med projektet outsourcade Youwe ConnectIT en Magento 2-utvecklare. 

Royal Dutch Gazelle är den största och mest kända cykeltillverkaren i Nederländerna. Gazelle kom till Youwe eftersom de ville överbrygga klyftan mellan sina tillverkare och sina kunder. För att förverkliga detta byggde Youwe en MAGNETO B2B-portal kopplad i realtid till SAP och en B2C-webbplats för att sälja direkt till kunderna

Gazelle är marknadsledande i Nederländerna och arbetar hårt för att expandera organisationen utanför sina egna landsgränser. Kvaliteten har varit deras prioritet alltsedan grundandet år 1892, men Gazelles prioritering nu är även överbrygga avståndet mellan sina tillverkare och sina kunder. Gazelle är ett varumärke med två olika målgrupper. B2B-målgruppen består huvudsakligen av tillverkare och B2C-målgruppen är naturligtvis slutkunden.  

För att hjälpa Gazelle överbrygga detta gap, byggde Youwe en MAGNETO B2B-portal kopplad i realtid till SAP och en B2C-webbplats för att sälja direkt till kunderna. Dessutom outsourcade Youwe ConnectIT en Magneto-utvecklare under 6 månader för att hjälpa till med projektet.

Gazelle liggera steget före med smarta innovationer som gör cykling ännu roligare och lättare. Tillsammans med Youwe kommer de inte bara förbli före, utan även gå längre.

Vår lösning

Magento B2B-portal

Youwe ersatte först den gamla anpassade plattformen med en Magneto 2-plattform. B2B-portalen behövde vara en marknadsplats, där återförsäljarna kunde utväxla gamla lagerdelar med varandra. Youwe förverkligade detta och återförsäljarna kan nu även beställa cykelreservdelar via portalen på basis av ramnumret och på detta sätt ordnar de garantin på cykeldelar i online-portalen. B2B-portalen kopplades till SAP för realtidsprissättning och lagerdata, men även en stycklista baserad på ramnumren.

Magento B2C-webbplats

Tidigare var Royal Dutch Gazelle endast ett B2B-företag, som samarbetade med tillverkare som sålde Gazelle-cyklarna till kunderna, men Gazelle ville överbrygga gapet mellan sig själva och sina kunder. För att förverkliga detta skapades en MAGNETO B2C-webbplats. Den gamla webbplatsen som var byggd på Umbraco ersattes av en Magneto handelsplattform. Så nu finns det inga fler förmedlare och försäljningen kan göras direkt med konsumenten.

Magento SAP Connector 

B2B-portalen är kopplad till SAP med Magneto SAP Connector. Magneto SAP Connector gör det möjligt att få tillgång till dina data från ditt ERP-system på din Magneto Commerce-webbplats i realtid. Connector är ett universellt kommunikationsgränssnitt som synkroniserar och uppdaterar all information mellan de båda systemen i realtid. Med denna integration kan Gazelle visa sina kunder information om priser, lager och mycket mer i realtid.

Bemanning

För att förverkliga detta projekt behövde Gazelle mer arbetskraft. För att hjälpa dem med detta hyrde outsourcing-tjänsten från Youwe, Youwe ConnectIT, ut en Magneto 2-utvecklare till dem. Utvecklaren arbetade på projektet i 6 månader och hjälpte till med att bygga Magneto B2B-portalen och B2C-webbplatsen.

Resultaten

Med hjälpen från Youwe har sättet att göra affärer på förändrats hos Gasell. Från ett B2B-sätt att arbeta, arbetar de nu inte bara på B2B-marknaden, utan också direkt med kunden via en B2C-webbplats. B2B-portalen har likaså förändrats dramatiskt. Den nya Magneto-portalen har en realtidsanslutning med SAP så att tillverkarna kommer att se information om priser och lagerstatus i realtid direkt från ERP-systemet. För både B2B- och B2C-plattformarna gjorde Youwe det snabbare och lättare att arbeta med dem och nu kan B2B-klienter och B2C-kunder enkelt beställa cyklar och delar på nätet.

Plattformar

  • Magento B2B
  • Magento B2C
  • Magento SAP Connector
  • Youwe ConnectIT

Youwes roll

Strategi, implementering, stöd, webbhotell, utveckling, bemanning

Lösning

Youwe byggde en B2B-portal och en B2C-plattform. För att hjälpa till med projektet outsourcade Youwe ConnectIT en Magento 2-utvecklare. 

Är du intresserad av en kraftfull online-portal för ditt varumärke?

Vill du ansluta ditt ERP-system till en e-handelsplattform, integrera din B2B och B2C-aktivitet och effektivisera dataflödet mellan miljöerna? Youwes experter är redo att anta utmaningen!

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar