Behöver mitt företag ett designsystem?

Har det blivit svårt att hålla koll på företagets design- och utvecklingskomponenter, kommer svaret med stor sannolikhet att vara ”ja”.

Har företagets uttryck börjat spreta och se olika ut för olika tjänster. Kanske känns designarbetet ineffektivt och att ni skapar samma komponenttyp om och om igen. Har ni börjat få svårt att få överblick över designen och kvalitetssäkra de olika elementen? Eller är ni på väg att utöka eller skala upp verksamheten?

Om något av detta låter bekant, kan ett designsystem göra underverk för företaget.  Läs vidare och upptäck vad ett designsystem kan göra för er.

Samla alla delar på ett ställe

Som verktyg för att samla era designkomponeroch utvecklingsmoduler är ett designsystem oöverträffat. Att bygga ett, kombinerar företagets varumärkesprofil, återanvändbara UX-element och kodsträngar, vilket underlättar förståelsen för vad som ska skapas och hur det ska utformas.

Ett korrekt implementerat designsystem bildar ett designsystembibliotek som både informerar, utbildar och förenklar arbetsflöden och resulterar i att vitt spridda team kan hantera komplexa UX-frågor snabbare.

Eftersom allt är samlat på ett ställe kan både företagets anställda och externa samarbetspartners gå till samma plats för att använda och hantera designkomponenter, UX-riktlinjer, modulär kod och dokumentation etcetera.

Kombinerar varumärkesuttrycket med faktiska verktyg

Ett bra designsystem innehåller en kombination av konkreta och abstrakta element. De abstrakta delarna är varumärkets vision, mål, värderingar och principer. Även riktlinjer för tonalitet, form- och bildspråk, färger och typsnittsanvändning lagras här. Kort sagt allt som formar företagets identitet.

De konkreta elementen är de faktiska verktygen som hjälper designers och utvecklare att göra sitt jobb. Det kan röra sig om mönster, typsnitt, bilder, modulär kod och byggstenar som uppfyller ett specifikt interaktions- eller användargränssnittsbehov.

Fördelarna med ett designsystem

Med ett designsystem får ni:

  • Högre kundnöjdhet
  • En mer konsekvent varumärkesupplevelse för era målgrupper, över alla beröringspunkter
  • Ett proaktivt tillvägagångssätt för att förändra marknadsförhållandena
  • Minskade utvecklingskostnader

Vad ni ska se upp för när ni implementerar ett designsystem

Det finns ett antal hinder ni kan möta när ni implementerar ett designsystem. För det första måste ditt designsystem konfigureras ordentligt. Det innehåller många delar, mönster och stilar, för att inte tala om själva varumärkesriktlinjerna. Det är mycket att tänka på. Ni kommer också att behöva resurser för att utbilda andra i hur man använder designsystemet. Systemet behöver hållas aktuellt, vilket också kräver en del arbete. Dessutom behöver ni ta höjd för att designsystemet utvecklas i takt med att det används.

Anledningarna till att ni kan behöva ett designsystem: Fördelarna uppväger vanligtvis nackdelarna. En bra tumregel är:

Om ni…

  • arbetar med ett relativt stort B2C- eller B2B-varumärke med en betydande nationell eller internationell närvaro, och ni…
  • har ett internt team av utvecklare och designers som…
  • samarbetar med flera externa byråer...

då behöver ni ett designsystem.

Det är ett naturligt steg för etablerade varumärken som vill kunna ge en konsekvent användarupplevelse, skala sina design- och utvecklingsinsatser samt påskynda arbetsflöden och förbättra samarbetet.

Om du vill lära dig lite mer om designsystem kan du läsa vår kostnadsfria guide: Design Systems and the New Digital Frontier.

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar