Quooker

Från B2B till B2B2C med en smart Magento-plattform

Plattformar

  • Magento  2 platform
  • Pimcore  integration
  • Store locator
  • Product configurator
  • UX Design

Youwes roll

Strategisk konsultverksamhet, design, utveckling, integration

Lösning

Youwes designteam skapade en ny varumärkesstil och användarupplevelse som lanserades parallellt med den nya B2B2C Magneto-plattformen.

Quooker-fallet är ett utmärkt exempel på hur realtidsintegration med ERP- och PIM-system, en användarvänlig, attraktiv design och funktioner omfattande en butikslokaliserare kan blandas ihop till en smidig, harmonisk detaljhandelsupplevelse för både B2B och B2C-intressenter hos tillverkaren. 

Quooker är en kompetensledande holländsk tillverkare av hetvattenkranar. Företaget som grundades 1970 säljer nuförtiden över 110 000 enheter varje år. Quooker säljs också i Storbritannien, Belgien, Tyskland, Schweiz, Danmark, Norge, Sverige och Förenade Arabemiraten och distribueras via mer än 2 500 återförsäljare. Företagets omsättning fördubblas vartannat år. Genom den nya online-plattformen har Quooker utvecklats från en B2B-tillverkare till ett B2B2C-företag, som betjänar kunden direkt via sin webbportal. Den digitala omvandlingen behövdes för Quooker på grund av hårdnande konkurrens och ökade kundkrav. Med hjälp av en smart butikslokaliserare använder Quooker sina webbplatser för att driva trafik till sitt återförsäljarnätverk och därmed lindra den kanalkonflikt som uppstår ur ett online-angreppssätt riktat mot slutanvändare. De säljer dock tillbehör direkt till konsumenter på nätet. 

13

Mer verksamhet på nätet

3

Kundupplevelse i linje med varumärket

110.000

Kanalkonflikt tacklad

Kunder kan hitta produktinformation på webbplatsen, hitta en butik nära sig och beställa tillbehör och förbrukningsartiklar som behövs för att fortsatt få sin Quooker-produkt att fungera smidigt. 

Vår lösning

Youwes designteam skapade en ny varumärkesstil och användarupplevelse som lanserades parallellt med den nya B2B2C Magneto-plattformen.

Magento 

Magento offered Quooker a way to showcase their brand and the functionalities of their product on a responsive, design-oriented site that offers a great user experience. The possibilities to integrate with a PIM system and their own ERP system in addition to the many available plugins and possibilities to tailor functionalities such as a store-locator as well as the opportunity to launch a website in a bespoke design created by Youwe's design team were crucial to the decision. The brand moreover was convinced by the flexible CMS, mobile-friendly configuration, and multi-lingual and multi-currency support. Modules including the store locator and payment interfaces were built using the Magento Marketplace. On top of that, Youwe developed some extra features.

 

The modular setup of Magento allowed us to extend the platform in a way that it stays easy to maintain. Youwe is responsible for the continual development of the Magento 2 platform Quooker is using to conduct online sales. Continual development consists of delivering new features, ensuring the technical architecture can keep up with the growing demand, as well as discuss implementation options with Quooker. Youwe also ensures the platform can be rolled out to new countries in an efficient manner and provides support and guidance to Quooker in terms of using the Magento 2 platform as seamlessly as possible. 

Magento-plattformen

Magneto erbjöd Quooker ett sätt att visa upp sitt varumärke och funktionerna hos deras produkt på en designorienterad responsiv webbplats, som skulle erbjuda en fantastisk användarupplevelse. Möjligheterna att integrera med ett PIM-system och deras eget ERP-system utöver de många plugin-enheter som finns tillgängliga samt möjligheter att skräddarsy funktioner såsom en butikslokaliserare likväl som möjligheten att lansera en webbplats med skräddarsydd design skapad av Youwes designteam var avgörande för beslutet. Varumärket var dessutom övertygat av det flexibla CMS-systemet, mobilvänlig konfiguration, avancerad SEO och flerspråkig support och stöd för flera valutor. 

PIM 

Quooker uses Pimcore to create, update, and manage product information. In this case, product information contains all information about products such as descriptions and prices, but also all associated category information. All this information is exported by Pimcore on an hourly basis and then imported into the e-commerce application. This allows Pimcore to be a one-stop-shop destination for content editors to edit all product information, category structures, and the relationship between the two. Through the sheer number of options to extend and expand product information, managing a catalog of products, categories, and all associated information, Pimcore is the single point of truth. 

 DAM 

Besides product information, Quooker also uses Pimcore to maintain digital assets. This is not simply limited to product images but supporting files and documentation can also be maintained through Pimcore. The ability to link digital assets to specific products or categories makes it easier to manage assets on a product level.  Additionally, since all assets are also retrievable on an individual level, this allows external applications to simply request an asset and show it directly, as opposed to saving a duplicated copy and serving it from local storage. In a way, this can turn PIM into a lightweight Content Delivery Network.  

B2B till B2B2C

Quooker är ett B2B-företag vilket omvandlades till ett B2B2C-företag genom att börja betjäna slutkunder på sin webbplats. . Detta krävde en annan inriktning och strategi. Ytterligare en utmaning var kanalkonflikten, vilket innebar att återförsäljarna inte var nöjda med att Quooker närmar sig slutkunden direkt. Det är därför som plattformen även erbjuder en butikslokaliserare, som driver trafik till återförsäljarna. Kunder kan nu enkelt få tillgång till information, medan försäljningstrafiken fortfarande dras till distributörsnätverket. 

Resultaten

Quooker-fallet är ett utmärkt exempel på hur realtidsintegrationer med ERP- och PIM-system, en användarvänlig, attraktiv design och funktioner omfattande en butikslokaliserare blandas ihop till en smidig, harmonisk detaljhandelsupplevelse för både B2B och B2C-intressenterna hos tillverkaren. 

After an initial go-live in The Netherlands and Belgium, the platform has since been rolled out to multiple countries, such as the Nordics, Germany, Austria, Switzerland, Ireland and the United Kingdom (including its overseas territories), Hong Kong, and the United Arab Emirates. Also, we transformed Pimcore into a way that it can be used as a CDN, which serves all webshop assets directly instead of only using it as a product management system exporting data and images and making sure the PIM system is a single point of truth which took the data quality to the next level. Pimcore is used in the best possible way and contributes to a better customer experience just as the new and improved UX design and brand style of the brand. 

Plattformar

  • Magento  2 platform
  • Pimcore  integration
  • Store locator
  • Product configurator
  • UX Design

Youwes roll

Strategisk konsultverksamhet, design, utveckling, integration

Lösning

Youwes designteam skapade en ny varumärkesstil och användarupplevelse som lanserades parallellt med den nya B2B2C Magneto-plattformen.

Är du intresserad av att skapa en imponerande detaljhandelsupplevelse på nätet för dina kunder?

Vill du skapa en ny användarvänlig varumärkesstil och förbättra användarupplevelsen eller ännu fler funktioner Youwes designexperter är redo att anta utmaningen med dig!
 

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar