ISO 27001

ISO 27001 är en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. På Youwe inser vi vikten av varsam hantering av(kund) data. Därför har vi skapat ett starkt engagemang att uppnå ISO 27001-certifikat. Med framgång!  Certifikatet är beviset på att vi ägnar fullständig uppmärksamhet åt datasäkerhet.

Vi utvecklade ett kvalitetssystem för datasäkerhet. Detta säkerställer en kontinuerlig process av riskinventering, åtgärder som måste vidtas, effektivitetstestning och justering av säkerhetspolicyn. ISO 27001 certifikatet är beviset på att vi har kartlagt alla tänkbara risker - och, ännu viktigare, vi har vidtagit rätt åtgärder. Vi utvecklade ett kvalitetssystem för datasäkerhet. Detta säkerställer en kontinuerlig process av riskinventering, åtgärder som måste vidtas, testning av effektivitet och justering av säkerhetspolicyn. Vi måste, därför att vårt arbete gör oss sårbara. 

Detta är ett mervärde med att arbeta hos Youwe, eftersom vi kan komma på sådana smarta lösningar, men kund vill du själv vara ansvarig för dina kunders sekretess.

  • Standardiserade krav
  • Hantera risker
  • Skydda kunddata
  • Konstant övervakning


"Vi har arbetat mycket hårt för att uppnå och bibehålla ISO 27001-certifieringen under de senaste åren. Det är inte så lätt att ordna varje aspekt av informationssäkerhet", säger Gertjan Jansma, säkerhetschef på Youwe

Frågor om vårt ISO 270001-certifikat?

Vi förklarar gärna!

Frågor om vårt ISO 270001-certifikat?

Vi förklarar gärna!

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar