OGSM / Strategikonsulting

OGSM (objective, goals, strategies, and measures) är en etablerad metod för att skapa en överskådlig bild av ett företags mål, strategier och åtgärder samt att visualisera hur dessa mål kan uppnås.

Att definiera tydliga KPI:er och sätta mål är grunden för att komma fram till den rätta strategin. Digitalisering kan vara både komplext och involvera flera system, avdelningar, filialer och till och med företag. På Youwe håller vi OGSM-sessioner med våra kunder för att fastställa realistiska mål och göra projekt överblickbara.

OGSM är en effektiv metodik för att komprimera ett företags strategi till en enda bild och utifrån företagsmålen utarbeta tydliga strategier och underliggande åtgärder. Det är ett kraftfullt verktyg som stärker era team till att nå både uppsatta mål och framgång online. Vi hjälper er att utforma er digitala strategi och för att säkerställa en effektiv utrullning av era digitala tjänster utmanar vi strategin från vårt håll med insikter baserade på kvalitativ feedback från era olika avdelningar.

OGSM används av välkända och framgångsrika företag. Särskilt modellens kaskadformation hjälper till att överblicka hela ert företag, alla affärsenheter och att mäta resultaten av olika strategier i takt med att de exekveras.

Berätta för oss om ditt digitala mål

Våra strateger är redo att hjälpa till!

Teknik

Stolta samarbetspartners till

Kommer du att acceptera våra cookies?

Youwe uses cookies to give you the best online experience on our website. Want to know more? Have a look at our integritetspolicy

Cookie-inställningar