OGSM / Strategikonsultverksamhet

En affärsplan på en enda sida, det är vad OGSM står för: Definiera dina mål, strategier och åtgärder och visualisera hur din organisation kan nå alla fastställda mål.

Vi tror på enkelhet. Seneca sade en gång: "Om man inte vet till vilken hamn man seglar, kan ingen vind föredras".

Mål är avgörande för att bestämma den rätta strategin. Att göra val och definiera tydliga KPI:er för att mäta framsteg och framgångar underlättar vägen mot viktiga organisatoriska mål. Digital transformation kan vara komplicerat och kräver många system, avdelningar, filialer och till och med företag. I syfte att effektivisera projekt, håller Youwe OGSM-sessioner med sina kunder för att fastställa realistiska mål och göra projekt överblickbara.

OGSM är en effektiv metod för att komprimera din företagsstrategi till en enda bild och anpassa dina företagsmål till tydliga strategier och underliggande åtgärder. Ett kraftfullt verktyg för att förstärka dina team, som arbetar med inrättade mål för att skapa online-framgång. Som byrå, stöder vi dig i skapandet av online-strategin. En kombination av arbetsmöten, för att få kvalitativ feedback från dina avdelningar och skarpa insikter, som utmanar dina strategier från vår sida, för att bana väg för ett effektivt angreppssätt för att nå marknaden för dina online-tjänster.

OGSM modellen används av välkända och framgångsrika företag som Proctor and Gamble. Särskilt modellens kaskadformation hjälper till att överblicka hela ditt företag och dina affärsenheter med tydliga strategidefinitioner och att mäta framgång av olika strategier medan de exekveras.

Berätta för oss om ditt digitala mål

Våra strateger är redo att hjälpa till!

Teknik

Stolta samarbetspartners till