Marketo

Marketo är en expert på marknadsföringsautomatisering som följer aktiviteterna hos konsumenter på nätet, oavsett om det är öppna ett e-postmeddelande eller inköp av produkter.

Marketo hjälper organisationer att automatisera och mäta marknadsföringsengagemang, arbetsuppgifter och arbetsflöden, bygga varumärkesvärde, öka intäkter och bevisa påverkan.

Marketo är SaaS-baserad programvara för automatisering av marknadsföring byggd för att hjälpa organisationer att automatisera och mäta marknadsföringsengagemang, arbetsuppgifter och arbetsflöden. Företaget som är baserat i San Mateo, Kalifornien, säljer program för automatisering av marknadsföring för att hjälpa B2B- och B2C-marknadsförare att målinrikta kvalificerade leads, få fram leads-till-intäkts-möjligheter och utföra automatiska personanpassade marknadsföringskampanjer via flera digitala kanaler. 

Det amerikanska företaget grundades 2006 och startade inom fältet e-post-marknadsföring. Nyligen förvärvades Marketo av Adobe. Kombinationen av Marketos och Adobes molnerfarenheter är det avgörande engagemanget för B2C- och B2B-marknadsförare. Marketos exceptionella leads-hantering, kontonivå-data och flerkanalsmarknadsföringsförmåga kombineras med Adobes omfattande beteendedata för att skapa den mest sofistikerade, enhetliga överblicken över kunderna, både på individuell nivå och kontonivå.

Att använda Marketo för med sig några stora fördelar för ditt företag, några som du inte hittar någon annanstans. Kontakta Youwe-experter för att få veta mer om dem! (ca 100 - 150 ord).

Fördelar med Marketo: 

  • Modulär design (marknadsföringsautomatisering, konsumentengagerande marknadsföring, realtids-personanpassning, marknadsföringsledning)

  • CRM-integreing

  • Analyser som aktiverar att spåra kampanjer och få ut rapporter för att få åtkomst till data från alla punkter

  • Olika alternativ för prissättning

  • Högnivå-användaranpassning

Behöver du hjälp med automatisering av marknadsföring?

Resultatet med att använda Marketo är en oöverträffad nivå av marknadsföringsengagemang, automatisering och attributionskraft, alla med målet att ge heltäckande, enastående upplevelser för dina kunder var som helst och närhelst de önskar. Angelägen att få veta mer!

Free whitepaper

Benefits of Marketo

Wondering what the Benefits of Marketo are? Download the whitepaper here and find out why this the best Marketing Automation system.

Download now

Behöver du hjälp med automatisering av marknadsföring?

Resultatet med att använda Marketo är en oöverträffad nivå av marknadsföringsengagemang, automatisering och attributionskraft, alla med målet att ge heltäckande, enastående upplevelser för dina kunder var som helst och närhelst de önskar. Angelägen att få veta mer!

Free whitepaper

Benefits of Marketo

Wondering what the Benefits of Marketo are? Download the whitepaper here and find out why this the best Marketing Automation system.

Download now

Stolta samarbetspartners till